Pokus s diagnostickým klíčem pro zjišťování příčin neprospěchu a vadného chování žáků