Aktuality

Vzhledem k hygienickým opatřením se veškeré poradenské služby budou po stanovenou dobu nouzového stavu realizovat výhradně distančně, kontaktujte prosím příslušného pracovníka mailem. V případě uvolnění vás budeme informovat o dalším postupu.

Úvod

Akademické poradny při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy poskytují psychologické, speciálně pedagogické, logopedické a asistentské služby studujícím všech oborů a ve všech formách studia PedF UK, ale taktéž studentům z dalších fakult Univerzity Karlovy.

Hlavními poskytovateli těchto služeb jsou pracovníci katedry psychologie a katedry speciální pedagogiky při PedF UK, kteří mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním poradenských služeb.

Veškeré služby akademických poraden jsou zdarma.

Zájemci se mohou obrátit na jednotlivé pracovníky poraden dle popisu problematiky, na kterou se zaměřují (od studijních problémů, přes vztahové, osobnostní, logopedické, ale i poradenství vyplývající ze zdravotního handicapu a speciálních vzdělávacích potřeb (např. specifické poruchy učení).

Akademické poradny jsou také pověřenými odbornými pracovišti pro funkční diagnostiku  (statut studenta se speciálními potřebami).

Bližší informace, způsob objednání i kontakt na jednotlivé pracovníky naleznete v sekci jednotlivých akademických poraden.

 

Kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 462, 725 243 893
proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami