Atestace Syntax I

Vážení kolegové,
Jak bylo dohodnuto na začátku semetru (v loňském roce stanoveno vedoucí
katedry), všichni studenti předmětu Syntax I budou psát zápočtové testy
najednou a ve stejných termínech.
Na začátku semestru stanovené termíny jsou:
řádný termín 14. 1. 17:30-18:30 v aule,
1. opravný termín 16.1. 17:30-18:30 v aule,
2. opravný termín 21.1. v 17:30 v aule.
Pro studenty, kterým z důvodu nemoci “zbude” nevyčerpaný termín (mají
nárok na 1 řádný a 2 opravné), bude vypsán další termín. Nyní je
předčasné o takovém termínu uvažovat, také už nebude třeba místnost
velikosti auly.
Z toho plyne, že studenti se nyní NEMUSEJÍ přihlašovat, na řádném
termínu 14.1. by měli být VŠICHNI. Nemoc apod. je nutno doložit
omluvenkou.
Každý vyučující si opraví testy “svých studentů”, tj. studentů, kteří
jsou u ní/něho zapsáni v SISu.
Milada Hirschová

KH dr. Sojky

Konzultační hodiny dr. Sojky se z důvodu pedagogických praxí přesouvají ze čtvrtka 14.11. na pátek 15.11. Čas konzultací zůstává stejný, 10:45 – 12:00.