Aktuality

Časopis Didaktické studie byl zařazen do evropské databáze vědeckých časopisů ERIH PLUS.

Připravujeme:

Didaktické studie, 11. ročník, 2020, č. 2

Stylistika v teorii a edukační praxi

 

Vyšlo:

Didaktické studie, 11. ročník, 2020, č. 1

Nové výzvy didaktiky českého jazyka

 

Didaktické studie, 11. ročník, 2019, č. 2

Frazeologie v teorii a praxi jazykového vyučování

 

Didaktické studie, 11. ročník, 2019, č. 1

Obsahové pojetí moderní výuky českého jazyka

Příspěvky posílejte k rukám výkonné redaktorky

Mgr. Zuzany Wildové 

didakticke.studie@pedf.cuni.cz