ARCHIV

V roce 2022 vyšlo:

Didaktické studie, 14. ročník, 2022, č. 2 Mluvený jazyk v teorii a praxi

Didaktické studie, 14. ročník, 2022, č. 1 Literatura, didaktika a dítě

V roce 2021 vyšlo:

Didaktické studie, 13. ročník, 2021, č. 2 Čeština pro žáky se znevýhodněním

Didaktické studie, 13. ročník, 2021, č. 1 Inovace ve vzdělávání českého jazyka a literatury

V roce 2020 vyšlo:

Didaktické studie, 12. ročník, 2020, č. 2 Stylistika v teorii a edukační praxi

Didaktické studie, 12. ročník, 2020, č. 1 Nové výzvy didaktiky českého jazyka

V roce 2019 vyšlo:

Didaktické studie, 11. ročník, 2019, č. 2 Frazeologie v teorii a praxi jazykového vyučování

Didaktické studie, 11. ročník, 2019, č. 1 Obsahové pojetí moderní výuky českého jazyka

V roce 2018 vyšlo:

Didaktické studie, 10. ročník, 2018, č. 2 – monotematické číslo: Učebnice a učební text

Didaktické studie, 10. ročník, 2018, č. 1: Didaktický kaleidoskop

V roce 2017 vyšlo:

Didaktické studie, 9. ročník, 2017, č. 2 Mezipředmětové a meziparadigmatické vztahy ve výuce českého jazyka

Didaktické studie, 9. ročník, 2017, č. 1 – monotematické číslo Významné osobnosti bohemistické lingvistiky a lingvodidaktiky

V roce 2016 vyšlo:

Didaktické studie, 8. ročník, 2016, č. 2 – monotematické číslo Teorie a praxe didaktiky mateřského jazyka

Didaktické studie, 8. ročník, 2016, č. 1 – monotematické číslo Aktuální otázky bohemistické lingvistiky ve vztahu ke škole

V roce 2015 vyšlo: 

Didaktické studie, roč. 7, č. 2, monotematické číslo Stylistika a text v teorii a praxi jazykového vyučování

Didaktické studie, roč. 7, č. 1, monotematické číslo Kritická místa ve výuce češtiny na české škole

V roce 2014 vyšlo:

Didaktické studie, roč. 6, č. 2, Monotematické číslo Média a mediální výchova

Didaktické studie, roč. 6, č. 1, Monotematické číslo Kognitivní vědy v teorii a praxi jazykového vyučování

V roce 2013 vyšlo:

Didaktické studie, roč. 5, č. 1, monotematické číslo Jazyková výchova ve škole 21. století

Didaktické studie, roč. 5, č. 2, monotematické číslo Syntax v teorii a praxi jazykového vyučování.

V roce 2012 vyšlo:
Didaktické studie, roč. 4, č. 1, monotematické číslo Morfologie v teorii a praxi jazykového vyučování
Didaktické studie, roč. 4, č. 2, monotematické číslo Současné pohledy na klíčové vzdělávací oblasti a proces učení

V roce 2011 vyšlo:
Didaktické studie, roč. 3, č. 1, monotematické číslo Sémantika v teorii a praxi jazykového vyučování.
Didaktické studie, roč. 3, č. 2, monotematické číslo Český jazyk a Pedagogická fakulta UK v Praze 1946-2011.

V roce 2010 vyšlo:
Didaktické studie, roč. 2, č. 1, monotematické číslo věnované významnému životnímu jubileu bývalé členky katedry českého jazyka paní doc. PhDr. Naděždě Kvítkové, CSc.
Didaktické studie, roč. 2, č. 2, monotematické číslo věnované významnému životnímu jubileu bývalé členky katedry českého jazyka paní univ. prof. Radoslavě Kvapilové Brabcové, CSc.

V roce 2009 vyšlo:
Didaktické studie, roč. 1, č. 1, monotematické číslo Didaktická pomůcka, hra a hračka jako edukační prostředek.
Didaktické studie, roč. 1, č. 2, monotematické číslo Kdy je chyba chybou.

Starší ročníky:
Didaktické studie IV. Čeština jako druhý jazyk. E. Hájková, K. Šebesta (eds.)  Praha : UK-PedF, 2007, 122 s. ISBN 978-80-7290-350-4.
Didaktické studie III. Čeština jako cizí jazyk. E. Hájková, K. Šebesta (eds.),  Praha : UK-PedF, 2006, 103 s. ISBN 80-7290-279-2.
Didaktické studie II. Kapitoly z moderní didaktiky českého jazyka. E. Hájková (ed.)  Praha : UK-PedF, 2005, 102 s., ISBN 80-7290-239-3.
Didaktické studie I. Kapitoly z moderní didaktiky českého jazyka. E. Hájková (ed.),  Praha : UK-PedF, 2004, 86 s., ISBN 80-7290-197-4