Dnešní cvičení Syntax českého jazyka II [OB2303415] od 16:15 (místnost R209) a Pragmalingvistika [OB2303414] od 18:05 (místnost R216) z důvodu náhlé zdravotní indispozice doc. Hirschové odpadají.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.