Kruh absolventů KČJ

Vážení přátelé,

i v zimním semestru 2017/18 jsme pro vás připravili setkání Kruhu absolventů KČJ:

26. října 2017
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Možnosti zprostředkování historických témat ve výuce českého jazyka

16. listopadu 2017
Mgr. Klára Eliášková
Práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami

30. listopadu 2017
PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.
Projevy formalismu ve výuce českého jazyka

Setkání Kruhu se konají v uvedené dny vždy od 16,00 hod. v učebně R319. Jste srdečně zváni!


Milí přátelé, srdečně vás zveme k účasti v diskuzích Kruhu absolventů KČJ v letním semestru!

Témata pro Kruh absolventů KČJ – didaktické fórum v LS 2016/17

6. března 2017
Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D., Ústav Českého národního korpusu FF UK
Český národní korpus ve výuce českého jazyka

3. dubna 2017
Mgr. Barbora Šnejdarová, ZŠ Brigádníků Praha 10
Význam slov a frazeologie

2. května 2017
PhDr. Jana Vlčková, Ph.D., Katedra českého jazyka PedF UK
Fonetická dílna pro učitele

Pracovní dílny se budou konat v uvedená data vždy od 17,00 hod. ve Velkém sále PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1.


Milí přátelé výuky českého jazyka,
připravili jsme pro vás další běh našeho didaktického setkávání!

Témata setkání Kruhu v zimním semestru 2016/2017 jsou opět exkluzivní:

10.10. Markéta Pelcová, učitelka na Gymnáziu Na Zatlance v Praze 5 – metoda „PechaKucha“ k tréninku mluveného projevu a následné vzájemné zpětné vazby podle školních kritérií hodnocení mluveného projevu na Gymnáziu Na Zatlance

7.11. Klára Eliášková, učitelka na Gymnáziu pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené v Praze 5 – žák se zbytky zraku v běžné třídě

5.12. Martina Šmejkalová, vedoucí KČJ PedF UK – pracovní dílna s valencí

Setkání se konají vždy od 17,00 v Malém sále PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1.

Těšíme se na vaši aktivní účast!


9. května 17:30!!
Jedinečná příležitost nejen pro češtináře, ale pro všechny jazykáře, vyzkoušet si na vlastní kůži práci s jazykovými korpusy a uvědomit si jejich didaktické možnosti. Seminář povede PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D., z Ústavu Českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


Milí přátelé, další setkání Kruhu bude mít exkluzivní náplň a ještě exkluzivnějšího hosta! Dr. James Pelech z USA povede konstruktivistické pracovní dílny:

pondělí 11. 4. od 16,15 hod. v učebně R216 na téma Using Four Basic Strategies to Create a Constructivist Classroom

pondělí 11. 4. od 18,00 hod. v učebně R216 na téma Using the 5E Model to Plan a Constructivist Lesson

Dr. Pelech jako bývalý předseda americké asociace konstruktivistů zcela jistě zaujme nejen zajímavým tématem, ale i strategiemi, které k jeho zprostředkování zvolí.

Těšíme se na vaši účast!


Vážení přátelé,
další setkání Kruhu se uskuteční 14. března 2016 od 17,30 hod. ve Velké sále PedF UK. Tentokrát na téma Jak pracovat se žákem se specifickými vzdělávacími potřebami na střední škole. Pracovní dílnu povedou M. Šmejkalová z katedry českého jazyka a A. Kucharská a O. Kučerová z katedry psychologie. Přijďte se nás zeptat na to, s čím si nevíte rady, a přispět i svými zkušenostmi!


Vážení přátelé,
zveme vás na zimní běh pracovních dílen Kruhu absolventů KČJ PedF UK – didaktického fóra češtinářů. Po úvodním příspěvku se těšíme na živou diskuzi.

Konané vždy od 17,30 v pondělí 5. října, 2. listopadu, 23. listopadu, 14. prosince a 18. ledna ve Velkém sále PedF UK.

Témata pracovních dílen v ZS 2015/2016

5. 10. Jak získat respekt pro výuku českého jazyka? aneb Přece česky všichni umíme!
2. 11. Kreativita ve výuce českého jazyka
23. 11. Komplexní analýza komunikátu ve výuce českého jazyka
14. 12. Žákovský prekoncept ve výuce českého jazyka
18. 1. Originalita vs. jazyková správnost při hodnocení slohových prací

Těšíme se na setkání.

Comments are closed.