Pro uchazeče

o studium oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

V tříletém bakalářském studijním oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání vychováváme bohemisty s důkladnou znalostí současné češtiny – jejího systému i užití v komunikaci.

Proč studovat obor český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání…

  • Naši absolventi nacházejí široké uplatnění na pracovním trhu – stávají se z nich nejen vynikající učitelé a lektoři, ale také redaktoři, jazykoví korektoři a poradci, reklamní copywriteři, pracovníci v televizi apod.
  • V rámci našeho oboru projdou studenti nejen tradičními lingvistickými disciplínami, ale budou mít možnost se seznámit i s moderními předměty, jako je například pragmatika, sociolingvistika či psycholingvistika.
  • Studenti se seznámí s různými přístupy k jazyku.
  • Naši studenti se účastní vědeckých konferencí a výměnných studijních pobytů v zahraničí.
  • Po ukončení bakalářského programu mohou naši absolventi pokračovat v navazujícím magisterském programu. Po jeho ukončení se mohou přihlásit k rigorózní zkoušce nebo do doktorského studijního programu.
  • Obor otevíráme v atraktivních kombinacích, např. s anglickým jazykem, německým jazykem, dějepisem, základy společenských věd, výtvarnou výchovou, hudební výchovou a dalšími předměty (kompletní seznam oborů je k dispozici na www.pedf.cuni.cz).
  • Po celou dobu studia klademe důraz na praktické využití získaných znalostí v praxi, používáme moderní pedagogické metody.

Obecné podmínky přijímacího řízení na Pedagogickou fakultu jsou tady.

Přehled všech otevíraných oborů na Pedagogické fakultě je zde.

Modelový vzor přijímacího testu z oborových znalostí pro obor český jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinacích.

Comments are closed.