Studentská oborová rada

Studentská oborová rada zajišťuje komunikaci mezi studenty bohemistiky a vedením katedry českého jazyka a literatury, resp. jejím jazykovým a literárním oddělením.

Zprostředkovává vzájemnou výměnu názorů nejen na studium. Svým působením se snaží učinit studium kvalitnějším a pro obě strany příjemnějším. Vyjadřuje se nejen k aktuálním problémům studentů a vyučujících, ale spolupracuje i na dlouhodobých projektech týkajících se budoucnosti oboru český jazyk a literatura na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Nejaktuálnější informace se nacházejí na hlavní stránce PedF UK v záložce studenti – oborové rady a spolky:

https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-386.html

e-mail studentské rady oboru ČJL: radacestiny@seznam.cz
facebook: https://www.facebook.com/SORcestiny

mluvčí rady:

Romana Hauzrová

členové rady:

Stefanie Bílková

Tereza Bočanová

Lucie Sádovská

Veronika Vohlídková

Pavlína Žalmanová

 

 

Comments are closed.