Cíle konference

Cílem konference je především sdružovat komunitu aktérů zainteresovaných v tématu projektového vyučování a dalších aktivizačních strategií řízení učební činnosti žáků. Konference slouží pro možnost prezentovat inovativní způsoby realizace jednotlivých aktivit, stále více pak dalších souvisejících témat. Dalším cílem je identifikovat aktuální problémy spojené se zapojováním aktivizačích strategií do výuky přírodovědných předmětů.

Nedílnou součástí práce odborné komunity je publikační činnost. Cílem organizačního týmu je podporovat autory ve snaze o co nejkvalitnější příspěvky. Jedním z dosavadních úspěchů je indexace sborníku z konferencí do CPCI na Web of Science. Tato skutečnost umožňuje prezentovat výsledky širší veřejnosti a zároveň, v déledobějším měřítku, umožňuje výzkumníkům zvyšovat počet vlastních hodnocených publikací, a tím zvyšovat jejich vědecký kredit.