Sborník

O sborníku

Konferenční sborník Project-based education and other activating strategies in science education je open access peer review periodikum vydávané jednou ročně na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v návaznosti na pořádanou konferenci PBE.

Publikovány mohou výt pouze odborné autorské příspěvky, které nebyly dříve publikovány v jiném periodiku a prošly řádným recenzním řízením.

Od roku 2017 je sborník vydáván pouze online.

ISSN 2695-0626

Cíle & Zaměření

Konferenční sborník se zaměřuje na problematiku aktivního učení žáků ve výuce přírodních věd z pohledu žáků, budoucích i současných učitelů, kurikula a učebních materiálů i výsledků vzdělávání. Cílem periodika je podporovat rozvoj využívání aktivizačních metod ve výuce přírodních věd jak prostřednictvím teoretického ukotvení, tak příklady dobré praxe podepřené výzkumnými výsledky. Konferenční sborník tak cílí jak na odbornou komunitu výzkumníků v oblasti přírodních věd a teachers‘ educators, tak na učitele, kterým poskytuje vhled do aktuálního poznání v dané oblasti.

Publikační poplatky

Pouze autoři, kteří uhradili konferenční poplatek, mohou publikovat v konferenčním sborníku. Žádné další platby spojené s publikací nejsou vyžadovány.

Zdroj příjmů, reklama a marketing

The conference proceedings is published using the Charles University, Faculty of Education resources under possible support of development or scientific projects. The publication does not depend on any commercial party.

The proceedings serves only for scientific and educational purposes. No adverts are published. The papers published or other do not serve to commercial purposes.

 

Proces publikování konferenčního sborníku

Redakční rada

Publikační etika

Open access and copyright policy

Sborníky z předchozích ročníků konference