Sborník

O sborníku

Konferenční sborník Project-based education and other activating strategies in science education je open access peer review periodikum vydávané jednou ročně na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v návaznosti na pořádanou konferenci PBE.

Publikovány mohou být pouze odborné autorské příspěvky, které nebyly dříve publikovány v jiném periodiku, byly prezentované na konferenci, a prošly řádným recenzním řízením.

Od roku 2017 je sborník vydáván pouze online.

Vydavatel:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

ISSN 2695-0626

Cíle & Zaměření

Konferenční sborník se zaměřuje na problematiku aktivního učení žáků ve výuce přírodních věd z pohledu žáků, budoucích i současných učitelů, kurikula a učebních materiálů i výsledků vzdělávání. Cílem periodika je podporovat rozvoj využívání aktivizačních metod ve výuce přírodních věd jak prostřednictvím teoretického ukotvení, tak příklady dobré praxe podepřené výzkumnými výsledky. Konferenční sborník tak cílí jak na odbornou komunitu výzkumníků v oblasti přírodních věd a teachers‘ educators, tak na učitele, kterým poskytuje vhled do aktuálního poznání v dané oblasti.

Publikační poplatky

Pouze autoři, kteří uhradili konferenční poplatek, mohou publikovat v konferenčním sborníku. Žádné další platby spojené s publikací nejsou vyžadovány.

Zdroj příjmů, reklama a marketing

Konferenční sborník je publikován za využití zdrojů Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty, s doplněním o část příjmu z účastnického poplatku. Na straně autorů příspěvků je využívána podpora vývojových nebo vědeckých projektů. Publikace nezávisí na žádné komerční straně.

Sborník slouží pouze pro vědecké a vzdělávací účely. Nejsou v něm zveřejňovány žádné reklamy. Publikované články ani jiné materiály neslouží pro komerční účely.

 

Proces publikování konferenčního sborníku

Redakční rada

Publikační etika

Open access and copyright policy

Sborníky z předchozích ročníků konference