O konferenci

Konference k projektovému vyučování a dalším aktivizačním strategiím je organizována na UK PedF ve spolupráci s dalšími fakultami připravujícími učitele přírodovědných předmětů. K úspěšnému prosazování přístupu zaměřeného na činnost žáka je vysoškolská příprava zcela zásadní. S ohledem na empiricky získaná data je zřejmé, že je aktivizační strategie třeba nacvičit v pregraduální přípravě učitelů, neboť učitel, který danou aktivitu nezkusil sám, ji velmi pravděpodobně v praxi nezařadí. Zároveň se ukazuje, že zavádění těchto strategií v praxi (především projektové a badatelsky orientované vyučování) vyžaduje postupné kroky. Žáci si na vzrůstající autonomii svého učení musejí postupně zvykat. Z pohledu učitelových kompetencí je tak podstatná schopnost volit úměrné množství podpory a tu postupně snižovat.