Výstupy z konference

Při prezentaci na konferenci obdrží účastníci sborník abstraktů.
Výstupem z konference jsou pak recenzované sborníky. Sborník příspěvků empirického zaměření je každoročně odesílán k evaluaci na WoS. Druhý sborník obsahuje praktické náměty či teoretické příspěvky bez empirické složky a slouží jako inspirace do praxe.

Sborníky z předchozích let jsou k dispozici zde
.