Publikační proces

Prosíme autory, aby se při psaní příspěvků drželi pokynů pro autory. Spolu s příspěvek odesílají také formulář pro autory (deklarace etických a dalších střetů zájmu).

  • Zaslání příspěvku

Zasláním příspěvku do sborníku autoři vyjadřují souhlas s proceeding’s policy for copyright.

  • Technický editor

Příspěvek je nejdříve kontrolován technickým editorem, který ověří formátování, a to, zda byly zaslány všechny potřebné materiály.

  • Recenzní řízení 

Po schválení technickým editorem je článek zaslán editorům, kteří přiřadí recenzenty. Recenzenti posuzují text na základě recenzního formuláře. Finální rozhodnutí recenzenta může být: a) přijetí článku, b) zaslání autorům k revizím, c) zamítnutí článku.

  • Přijaté příspěvky

Přijaté články projdou drobnými technickými úpravami a jsou zařazeny do sborníku.

  • Publikování

Před publikací sborníku obdrží autoři předtiskovou verzi k  autorizaci. Po publikování sborníku editoři zašlou sborník k hodnocení na CPCI a Web of Science.