Archiv rubriky: 2009

Jméno univerzita aneb traktát o dnešních protivenstvích

Sociálna patologia, deviacia alebo anómia?

Fonologicke dovednosti a jejich význam v počátečních fázích rozvoje čtení

Uměleckoprůmyslová škola Bauhaus jako součást reformně-pedagogického hnutí

Kontakt s nadaním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žákům a k jejich vzdělávání

ICT v rukou českých učitelů

Úroveň myšleni studentu vysokých škol a jeho měření pomocí IPDT

Zprávy

Recenze

Oborové didaktiky a kurikulum aneb o jedné životní funkci vzdělávání

Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula

Obsah, subjekt a intersubjektivita v oborových didaktikách

Řazení učiva v soudobých teoriích kurikula

Základ a aplikace. Dějepis mezi historickou vědou a školním vzděláním

Prepojenost vyberu učebných obsahov, zistovania výkonov žiakov a představ učitelov. Význam empirických výsledkov výskumu didaktiky biologie na příklade vyučovania evolúcie

Od oboru k obsahu vzdělávaní a učivu: z příběhu učitele – experta

Kurikulum životních dovedností (témata a problémy)

Revizia didaktického myslenia: komentár k monotematickému číslu

K vědnímu profilu pedagogické vědy…

Edukace založena na důkazech: inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi

Rozvijanie prirodovednej gramotnosti žiakov 1. stupna ZŠ s využíváním metod riadeného objavovania

Důvody, proč se češti žáci učí fyziku

Korelace mezi výsledky testu studijních předpokladů a školním prospěchem

Hodnoceni obtížnosti textu středoškolských učebnic

Didaktická transformace obsahu a školská praxe

Zprávy

Recenze

Strašidlo reforem obchází vysoké školy

Výchova obratu – úkol naší doby – K 85. výročí narození prof. PhDr. Radima Palouše, dr. h. c.

Ontologický smysl výchovy

Stať sa žiakom – školská socializácia v přechodových rituáloch vstupu do základnej školy

Rozvoj občanské společnosti a demokracie pohledem mladých čechů

Postoje žáku k přírodním vědám – výsledky výzkumu pisa 2006

Zprávy

Recenze