Archiv rubriky: 1/2008

Dějiny pedagogického myšlení- současný vzkaz o nesoučasném

Nová taxonomie kladných stránek člověka – inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii

Interkulturni kompetence a jejich rozvoj prostřednictvím tělesné výchovy

Indikátory – významný prostředek našeho poznávání

Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část)

Su buduci učitelia přírodovědných predmetov tvořiví?

Zjišťovaní parametru kvality výuky fyziky

Zprávy

Recenze