Archiv rubriky: 4/1996

K povaze vědního profilu pedagogických fakult

Některé úvahy o dalších cestách rozvoje české pedagogiky

Poslání školy

K výuce nadaných a talentovaných žáků

K reformě správy školství a nové roli školní inspekce v Anglii a Walesu

Vzdělávací standardy pro základní a střední školy

K možnostem analýzy školského dialogu

Integrované střední školy – nové instituce ve středním odborném školství

Pädagogik und Schulalltag

Zprávy

Recenze