Archiv rubriky: 3/1995

Role učitele v historickém kontextu

Některé problémy působení školního prostředí na sebereflexi žáků

Inovace učitelského vzdělávání v evropské kooperaci jako program evropského fóra pro svobodu ve vzdělávání

Náboženství a škola

Přizpůsobení vzdělávací soustavy a systému přípravy na povolání

K principům sledování jakosti v plánování České školní inspekce

Nový přístup k výuce u dětí přistěhovalců

Výchovný cíl jako žákova zakázka pro učitele

Příprava vychovatelů a učitelů mateřských škol v České republice a v Německu

Validita experimentovania v pedagogických výskumoch

Zprávy

Recenze