Archiv rubriky: 4/1992

Vystoupení na mezinárodní konferenci k 400. výročí narození J. A. Komenského – COMENIUS ’92

Komenský – průvodce do budoucích časů

Nezbytnost reflexe nad dítětem a dětstvím v proměnách naší doby

K dvěma setkáním Jana Patočky s pedagogickým dílem Jana Amose Komenského

J. A. Komenský – muž touhy (“Orbis puctus” z hlediska současné výuky cizích jazyků)

Orientace školní etnografie

Modely organizácie a riadenia výchovy a vzdelávania

Managing education in turbulent environments

Kognitivní a metakognitivní strategie autoregulovaného učení

Testový výkon a úspěšnost

Zprávy

Recenze

Příloha na pomoc pedagogické praxi č. 2. Práva dítěte – škola – výchova