Archiv rubriky: 4/1988

Za tvořivé uplatňování elektronizace ve výchovně vzdělávacím procesu

Psychologické aspekty tvorby programového vybavení pro počítač – požadavky na tzv. “inteligentní” programy

K teorii a praxi tvorby didaktických programů pro mikropočítače

Plnenie realizačného programu elektronizácie vo výchove a vzdelávaní na základných školách

Informatika a výpočetní technika – první zkušenosti s novým předmětem na gymnáziu

Specifické problémy využití výpočetní techniky na SOŠ

K niektorým otázkam spojeným s realizáciou programu elektronizácie v SOU strojárskom

Pedagogické problémy adaptívneho učiaceho systému s výpočtovou technikou a videotechnikou na vysokých vojenských školách technického zamerania

Elektronizace a její uplatnění v oblasti modernizace výchovy a vzdělávání dospělých

Hygienické aspekty využívání počítačů ve výchovně vzdělávacím procesu

Kognitivní strukturování dynamického videoterminálního obrazu

Rozvoj leninského učení o osobnosti

Perspektivní orientace jako komponenta rozvoje osobnosti v sovětské pedagogické a psychologické literatuře

Prostředky optimalizace výchovně vzdělávacího procesu na gymnáziu

Zprávy

Recenze