Archiv rubriky: 6/1988

O estetickej výchove celoštátne

K vymezení předmětu obecné didaktiky, oborových a speciálních didaktik

Interakce učitel – žáci a optimalizace výchovně vzdělávacího procesu

Učenie sa z textu a metakognitívne procesy

Integrace a diferenciace všeobecného vzdělání na středních školách

Identifikace a řešení rozporů – zdroj zefektivňování výuky

Úvahy nad Průchovou publíkací o učení z textu

Zprávy

Recenze