Archiv rubriky: 2/1987

Programový dokument československé vědy – Z projevu Josefa Havlína na 50. valném shromáždění členů ČSAV

Základní výzkum 8. pětiletky (1986 – 90) v pedagogických disciplínách

Místo metodiky v pedagogice

Struktura školního experimentu

Súčasný stav a perspektívy všeobecného polytechnického vzdelania na stredných školách

Pravidlá komunikácie učiteľ-žiaci na základnej škole

Vztah mezi rozvojem společenské výroby a vzděláním za kapitalismu

Pedagogické názory Eleny Maróthy-Šoltésovej a jej zásluhy o založenie slovenských dievčenských škôl

Zprávy

Recenze