Archiv rubriky: 2/1985

Teoretický a metodologický význam “Hlavních směrů reformy všeobecně vzdělávací a odborné školy” pro rozvoj socialistické pedagogiky

K niektorým otázkam obsahu, procesu a hodnotenia úrovne mravného vedomia žiakov

K rozvoji výchovy mimo vyučování v základní škole

Ladislav Novomeský, bojovník za demokratizáciu kultúry a vzdelávania

První systematické dílo české pedagogiky druhé poloviny 19. století

K problému společenské odpovědnosti učitelů a vychovatelů

Zprávy

Recenze