Archiv rubriky: 1953

Znalost díla J. V. Stalina, klasiků marxismu-leninismu pomůže budovat socialistickou pedagogiku

O tvůrčí spolupráci Akademie pedagogických věd a pedagogických institutů s učiteli

Sovětský pedagog o plánování práce školy s pionýrskou organisací

Význam školních filmů a diafilmů pro uskutečňování polytechnického vzdělání žactva středních škol

Střední školy pro pracující

Komenského řeč o prospěšnosti správného pojmenování věcí

Komenský a školy na Ukrajině, Bílé Rusi a v Litvě

Jan Neruda o výchově, vzdělání a o škole

Souvislost čtení a psaní

Příspěvek k theorii učebnic

Kronika

Recenze

Dva světy – dva systémy předškolní výchovy

Denní životospráva školní mládeže

Plánování vyučovacího procesu

Jak vychovávám děti k uvědomělé kázni

Dílo Jana Amose Komenského v Rusku a SSSR

Příspěvek k theorii učebnic

Recenze

Ladislav Štoll ministrem školství

Několik poznámek k masarykově legendě, ideologii a politice

Poznámky o materialistické výchově

Pedagogické a psychologické zřetele ve vyučování čtení a psaní na dosavadním elementárním stupni a v pojetí přípravného ročníku

L. N. Tolstoj – pedagogický myslitel

Zápas Ladislava Hanuse o socialistickou školu pod vlivem Velké říjnové socialistické revoluce v letech 1918-1921

Komenského řeč o pravé metodě

Některé otázky metodiky počátečního vyučování ve světle učení I. P. Pavlova

Problém hledisek při hodnocení úrovně výchovné jednotky na mateřské škole

Kronika

Recenze

O vědě a vědách pedagogických

První postupný ročník národní školy – přípravný ročník

Pragmatická pedagogika – nástroj českého kapitalismu

Tvoření a přetváření zrakových představ. Experimentální výzkum.

Příspěvek k problému výběru dětí do zvláštní školy

Výchova učitelů na sovětských pedagogických institutech

Kronika

Recenze

Na okraj nového školského zákona

K výzkumu elementárního čtení a psaní

Řeč a myšlení žactva v elementárce národní školy

Z bojů za první dívčí gymnasium

Jak podle J. A. Komenského užívat knih, hlavního nástroje vzdělání

Věkové zvláštnosti korové dynamiky u dětí

Pojetí defektologie podle učení I. P. Pavlova

Kronika

Recenze

President republiky Antonín Zápotocký o úkolech naší vědy při zvyšování úrovně vzdělanosti našeho lidu

Jak přispívá manuální práce dětí na národní škole k polytechnickému vzdělání

Obecně vzdělávací předměty na odborných školách

Z bojů o první dívčí gymnasium

První pololetí práce fakultní školy

Všeobecně vzdělávací školství v lidově demokratickém Polsku

Kronika

Recenze

Pedagogové se učí u Stalina

Odkaz Klementa Gottwalda

Ako učím socialistickému vlastenectvu

Plánování výchovné práce v družině

Kladenská škola revoluce

Význam práce pro osvojování poznatků

Na závěr diskuse o pedagogickém reformismu

Kronika

Recenze

75 let Zdeňka Nejedlého

Ministr školství a osvěty Ernest Sýkora

Význam práce J. V. Stalina “Ekonomické problémy socialismu v SSSR” a XIX. sjezdu KSSS pro naši školu a pedagogiku

O dialektickém učení a vyučování

Zobecněnost vjemu

K diskusi o pedagogickém reformismu a jeho přežitcích v naší škole a pedagogice

Recenze