Archiv rubriky: 5/1966

K některým filosofickým otázkám programované výuky

Programované učení a vyučovací stroje na vysoké vojenské škole

Výchova organizačních dovedností

Základní otázky novější pedagogické psychologie se zvláštním zřetelem k psychologii učení

Metodika práce s dětmi působícími výchovné potíže

Pokus o studium sociálních vztahů a analýzu populárních jedinců v dětském domově třídícím

K vývoji maturitního stupně v NDR

Jednotný socialistický systém vzdělání v NDR

Universita vysílaná telekomunikačními prostředky

Zprávy

Recenze