Časopis Tvorba z let 1925—1938 jako cenný materiálový zdroj k dějinám české pedagogiky