K otázke skupinového variantu sociometrického testu a jeho štatistického vyhodnotenia