Učení řešením problémů, tvůrčí činnost a heuristické postupy