Základ a aplikace. Dějepis mezi historickou vědou a školním vzděláním