Pokus o studium sociálních vztahů a analýzu populárních jedinců v dětském domově třídícím