Upevňovanie vedomostí a jeho miesto v systému vyučovania