K některým základním metodologickým problémům studia změn psychické činnosti člověka v procesu jeho ontogenetického vývoje