Oborové didaktiky a kurikulum aneb o jedné životní funkci vzdělávání