K problematice životní spokojenosti některých vysokoškoláků