K některým otázkám studia vztahů mezi psychickým vývojem a učením