Příspěvek k didaktice dálkového studia na vysoké škole