Úloha psychológie dieťata z hľadiska potrieb spoločnosti