Obecná východiska koncepce studia učitelství pro první stupeň základní školy