„Komenského dílna lidskosti^* a úsilí o humanizaci vzdělávání a výchovy