Hodnocení interkulturní komunikační kompetence: adaptace a ověření psychometrických vlastností české verze dotazníku YOGA