Proces dekontextuauzace při utváření abstraktního pojmu