Má význam brániť „neproduktívne“ vzdelávacie obsahy v dnešných časoch?