Profesionalita učitele v neo-liberální době. Esej o paradoxní situaci učitelství