Metamorfózy pojetí učitelské přípravy a jejich pedagogický výzkum