К niektorým aspektom skúmania vplyvu ne disku rzívnych charakteristik tradičnej školy na dieťa