Spolupráca pedagógov a psychológov pri eliminovaní učebných a výchovných ťažkostí žiakov