Představa typického učitele atypické učitelky u žáků 2.stupně základní školy