Role rodičů ve vztahu ke škole – empirická zjištění