Přirozený svět a domov – témata pro oblast výchovy