Využití metody „eeg-bio-feedback training“ (EBFT) ve školním poradenství